PECUNIA NON OLET

Pecunia Non Olet (PNO) is de studievereniging voor studenten fiscaal recht aan de Universiteit Leiden. Zij beoogt enerzijds de contacten tussen studenten fiscaal recht onderling en anderzijds de contacten tussen deze studenten met de afdeling Belastingrecht en de fiscale kantoren te bevorderen. PNO telt op dit moment ongeveer 500 leden.

Historie
Fiscaalrechtelijk dispuut Pecunia Non Olet is opgericht in het collegejaar 1966-1967. De geschiedenis van onze naam ontleent zich aan Titus Flavius Vespasianus (18 november ‘9 – 23 juni ’79), keizer van Rome van 69 tot 79. Het belangrijkste kenmerk van zijn regeerperiode was Vespasianus’ spaarzaamheid. Na de spilzieke grillen van met name Nero, Otho en Vitellius had het Romeinse rijk behoorlijk ingeteerd op haar middelen. Hij herstelde de financiën mede door de invoering van een urinebelasting. Deze belasting werd opgelegd aan eigenaars van publieke pispotten (en latrines), waarin voorbijgangers urineerden en waarin buren hun pispot leegden. De eigenaars verkochten de urine aan wasserijen en volders. Toen zijn zoon Titus aanmerkingen had op de urinebelasting zou de keizer geantwoord hebben dat er geen luchtje aan een munt zat, ook al kwam die van de urine. Hier vond de spreuk “pecunia non olet” (geld stinkt niet) aldus zijn oorsprong.