Jun
27
to Jun 28

Bestuursoverdracht ALV

Agenda

Deel 1:

1. Opening

2. Aanwezigheidslijst

3. Vaststelling van de agenda

4. Goedkeuring notulen ALV d.d. 5 januari 2018

5. Overlijden Ruben van Lenningh

6. Reünistenbestand (stand van zaken)

7. Aanstelling bestuur 2018 – 2019

Deel 2:

8. Aanstelling Kascommissie 2018 - 2019

9. Reünistenbestand (plannen)

10. Kantoorbezoeken

11. Website / social media

12. Werven (actieve) leden

13. Persoonlijke woord gericht aan bestuur 2017 - 2018

14. W.v.t.t.k.

15. Afsluiting vergadering

Notulen ALV 5-1-2017

1.     Frank opent de vergadering om 21:11 uur.

2.     Aanwezigheidslijst is getekend; zie hieronder.

3.     Agenda vastgesteld.

4.     Notulen van ALV 22 juni 2017 zijn goedgekeurd.

5.     Over Decharge Bestuur 2016-2017:
-Marjolein zegt dat het goed is dat iedereen zich heeft opgeofferd. Het bestuur is voortvarend te werk gegaan en de externen hebben veel opgehaald. Volgend bestuur zou Iets moeten regelen voor alumni volgend jaar. CT in Rotterdam heeft hier een goed bestand voor en doen veel activiteiten met alumni. Verder vindt Marjolein de carrièrecommissie een groot succes. Activiteiten voor het Lustrumjaar waren ook goed geregeld en zeer dankbaar voor Milaan. Blij met gedragsbeleid dat is ingevoerd.

-Christophe ging over het financiële beleid. De VTO-commissie heeft dit jaar beter samengewerkt dan vorig jaar: pluspunt. Kosten van activiteiten zijn verhoogd; commissiebedankweekend was 2.500 euro duurder terwijl niet meer leden mee geweest. Reis is duurder uitgevallen dan was begroot; afgesproken om 30.000 uit te komen. Gedeelte ligt aan pech met wisselkoers. Verder vindt Chris dat er nog een te ouderwetse administratie wordt gevoerd. Sommige posten zijn wel in afschriften gevonden maar stonden maar niet in de boekhouding. Ook letten op inkomsten van commissiebedankweekend; er missen enkele bijdragen. Niet alle bonnetjes zijn verwerkt door Thijs; vooral taxiritten bij CBW. Chris heeft 3tal punten (niet specifiek voor dit bestuur):
1. Veel geld voor weinig mensen; uitgaven voor reis/CBW gestegen (klein groepje profiteert van stijging inkomsten). Thijs zegt we hebben eerste mensen die zich hebben aangemeld voor lustrumreis meegenomen. Marjolein zegt dat er een betere verhouding had kunnen bestaan tussen CBW en lustrumreis; bijna evenveel uitgaven met meer mensen bij lustrum.

2. PNO is groter geworden (nieuwe actieve leden); hechte band tussen PNO’ers is minder geworden. Veel groepjes binnen de vereniging. Hoe gaan we zorgen dat het een grote groep wordt? Nieuw bestuur gaat wel met iedereen eten/elke commissie.

3. Enthousiasme is getemperd; algemene beeld dat ontstaat in elk jaar. Minder tijd voor PNO over; jammer als het ten koste gaat van aanwezigheid bij activiteiten. Heeft tot veel moois geleid; Pien en Bakkertje. Tom erkent punt van Chris. Marjo over algemeen blij met aanstelling; niet altijd.

-Jos; inkomsten van eigen bijdragen die niet verwerkt. Aantal mensen laat betaald voor CBW + lustrumreis; niet meer opgenomen in administratie. Ander punt taxiritten; door Thijs gerechtvaardigd want niet iedereen had een bonnetje van Taxiritten in Budapest. Chris zegt indirect bestuurslasten toegenomen; bestuur betaalde geen eigen bijdragen meer; bestuurskosten indirect toegenomen.

Unaniem bestuur eervol gedechargeerd.

6.     Tom zegt overleg gehad over budget; veel vrijheid/ruimte gekregen. Kas is ook adviescommissie geweest. Bakker; goed bereikbaar. Pien zegt ook veel steun gehad. Rol voor kascommissie om voor andere zaken advies te geven. Openheid gewaardeerd; ook door Chris. Unaniem gedechargeerd.

7.     Woord aan tab; kleine wijziging in aanwezigheidsvoorwaarden; niet netjes als je met minder mensen op kantoorbezoek komt dan wat je op acquisitie heb besproken. Tentamentraining naar EY: veel afmeldingen zonder opgave van reden. We willen termijn naar 48 uur verlengen. Het gaat alleen om kantoorgerelateerde activiteiten. Overmacht is goede reden. Moet aangepast worden in aanwezigheidsvoorwaarden; alleen bij kantoorgerelateerde activiteiten. Bij interne activiteiten niet nodig want geen wachtlijst. Onder kantoorgerelateerde activiteiten moet ook worden verstaan de bedrijvendag. Emily geeft aan dat daarmee strikt moet worden omgegaan! Rekening houden met overmacht ‘’tenzij evenwichtige redenen’’. Nagedacht over alternatieve sancties vraagt Hein? Tom: expliciet kantoorgerelateerde activiteiten opgenomen. Alle activiteiten behoudens interne activiteiten. Meerderheid van stemmen (22).

8.     Financieel beleid door Chris 22 juni ter stemming gebracht; nu weer in stemming brengen. Logisch om voor elke uitgave een bon nodig te hebben; dit had de reiscommissie van dit jaar niet altijd (Daan/Emily/Stijn); klacht van Cedric. Bestuur is verantwoordelijk als commissies niet weten waar zij aan toe zijn. Probleem speelt alleen indien iets wordt voorgeschoten; geen bon. Unaniem ingestemd.

9.     LOF-uitkering komt eraan; resterende baten verdeeld (vraag Bakker).

Frank zegt zwakke overdracht van Almanak gehad; aan ons te danken dat er een almanak staat.

Aanwezigheidslijst

1.     Emily Uyldert

2.     Hein van Hell

3.     Daan Kok

4.     Nicky Leemreijze

5.     Marit Visser

6.     Thijs van Luijt

7.     Britt Karlas

8.     Caroline de Knegt

9.     Birgit Creusen

10.  Robert Weijerman

11.  Tom Segaar

12.  Thijs Bakker

13.  Jeroen Goudsmit

14.  Bram Goud

15.  Laurens Verhagen

16.  Tabare Rivas Hillebrand

17.  Madelon Vos

18.  Frank Schellekens

19.  Guido Bentveld

20.  Maud Schillings

21.  Josia Biver

22.  Hicham

23.  Belle de Knegt

24.  Marjolein Baas

25.  Christophe Rabouw

26.  Cedric Van Oosterhout

27.  Robin Stramrood

 

View Event →
Jun
11
to Jun 12

Borrel Wissel ALV

Op maandag 11 juni zal de laatste borrel van het jaar plaatsvinden. Deze zal aanvangen middels de wissel ALV waarin het PNO Bestuur 2018-2019 en de Kascommissie 2018-2019 zullen worden aangesteld, waarna een reguliere borrel zal plaatsvinden. 

Notulen ALV 5-1-2017

1.     Frank opent de vergadering om 21:11 uur.

2.     Aanwezigheidslijst is getekend; zie hieronder.

3.     Agenda vastgesteld.

4.     Notulen van ALV 22 juni 2017 zijn goedgekeurd.

5.     Over Decharge Bestuur 2016-2017:
-Marjolein zegt dat het goed is dat iedereen zich heeft opgeofferd. Het bestuur is voortvarend te werk gegaan en de externen hebben veel opgehaald. Volgend bestuur zou Iets moeten regelen voor alumni volgend jaar. CT in Rotterdam heeft hier een goed bestand voor en doen veel activiteiten met alumni. Verder vindt Marjolein de carrièrecommissie een groot succes. Activiteiten voor het Lustrumjaar waren ook goed geregeld en zeer dankbaar voor Milaan. Blij met gedragsbeleid dat is ingevoerd.

-Christophe ging over het financiële beleid. De VTO-commissie heeft dit jaar beter samengewerkt dan vorig jaar: pluspunt. Kosten van activiteiten zijn verhoogd; commissiebedankweekend was 2.500 euro duurder terwijl niet meer leden mee geweest. Reis is duurder uitgevallen dan was begroot; afgesproken om 30.000 uit te komen. Gedeelte ligt aan pech met wisselkoers. Verder vindt Chris dat er nog een te ouderwetse administratie wordt gevoerd. Sommige posten zijn wel in afschriften gevonden maar stonden maar niet in de boekhouding. Ook letten op inkomsten van commissiebedankweekend; er missen enkele bijdragen. Niet alle bonnetjes zijn verwerkt door Thijs; vooral taxiritten bij CBW. Chris heeft 3tal punten (niet specifiek voor dit bestuur):
1. Veel geld voor weinig mensen; uitgaven voor reis/CBW gestegen (klein groepje profiteert van stijging inkomsten). Thijs zegt we hebben eerste mensen die zich hebben aangemeld voor lustrumreis meegenomen. Marjolein zegt dat er een betere verhouding had kunnen bestaan tussen CBW en lustrumreis; bijna evenveel uitgaven met meer mensen bij lustrum.

2. PNO is groter geworden (nieuwe actieve leden); hechte band tussen PNO’ers is minder geworden. Veel groepjes binnen de vereniging. Hoe gaan we zorgen dat het een grote groep wordt? Nieuw bestuur gaat wel met iedereen eten/elke commissie.

3. Enthousiasme is getemperd; algemene beeld dat ontstaat in elk jaar. Minder tijd voor PNO over; jammer als het ten koste gaat van aanwezigheid bij activiteiten. Heeft tot veel moois geleid; Pien en Bakkertje. Tom erkent punt van Chris. Marjo over algemeen blij met aanstelling; niet altijd.

-Jos; inkomsten van eigen bijdragen die niet verwerkt. Aantal mensen laat betaald voor CBW + lustrumreis; niet meer opgenomen in administratie. Ander punt taxiritten; door Thijs gerechtvaardigd want niet iedereen had een bonnetje van Taxiritten in Budapest. Chris zegt indirect bestuurslasten toegenomen; bestuur betaalde geen eigen bijdragen meer; bestuurskosten indirect toegenomen.

Unaniem bestuur eervol gedechargeerd.

6.     Tom zegt overleg gehad over budget; veel vrijheid/ruimte gekregen. Kas is ook adviescommissie geweest. Bakker; goed bereikbaar. Pien zegt ook veel steun gehad. Rol voor kascommissie om voor andere zaken advies te geven. Openheid gewaardeerd; ook door Chris. Unaniem gedechargeerd.

7.     Woord aan tab; kleine wijziging in aanwezigheidsvoorwaarden; niet netjes als je met minder mensen op kantoorbezoek komt dan wat je op acquisitie heb besproken. Tentamentraining naar EY: veel afmeldingen zonder opgave van reden. We willen termijn naar 48 uur verlengen. Het gaat alleen om kantoorgerelateerde activiteiten. Overmacht is goede reden. Moet aangepast worden in aanwezigheidsvoorwaarden; alleen bij kantoorgerelateerde activiteiten. Bij interne activiteiten niet nodig want geen wachtlijst. Onder kantoorgerelateerde activiteiten moet ook worden verstaan de bedrijvendag. Emily geeft aan dat daarmee strikt moet worden omgegaan! Rekening houden met overmacht ‘’tenzij evenwichtige redenen’’. Nagedacht over alternatieve sancties vraagt Hein? Tom: expliciet kantoorgerelateerde activiteiten opgenomen. Alle activiteiten behoudens interne activiteiten. Meerderheid van stemmen (22).

8.     Financieel beleid door Chris 22 juni ter stemming gebracht; nu weer in stemming brengen. Logisch om voor elke uitgave een bon nodig te hebben; dit had de reiscommissie van dit jaar niet altijd (Daan/Emily/Stijn); klacht van Cedric. Bestuur is verantwoordelijk als commissies niet weten waar zij aan toe zijn. Probleem speelt alleen indien iets wordt voorgeschoten; geen bon. Unaniem ingestemd.

9.     LOF-uitkering komt eraan; resterende baten verdeeld (vraag Bakker).

Frank zegt zwakke overdracht van Almanak gehad; aan ons te danken dat er een almanak staat.

10.  X

Aanwezigheidslijst

1.     Emily Uyldert

2.     Hein van Hell

3.     Daan Kok

4.     Nicky Leemreijze

5.     Marit Visser

6.     Thijs van Luijt

7.     Britt Karlas

8.     Caroline de Knegt

9.     Birgit Creusen

10.  Robert Weijerman

11.  Tom Segaar

12.  Thijs Bakker

13.  Jeroen Goudsmit

14.  Bram Goud

15.  Laurens Verhagen

16.  Tabare Rivas Hillebrand

17.  Madelon Vos

18.  Frank Schellekens

19.  Guido Bentveld

20.  Maud Schillings

21.  Josia Biver

22.  Hicham

23.  Belle de Knegt

24.  Marjolein Baas

25.  Christophe Rabouw

26.  Cedric Van Oosterhout

27.  Robin Stramrood

View Event →
May
31
9:00 PM21:00

Deloitte pubquiz

Deze avond zullen PNO'ers het tezamen met medewerkers van Deloitte tegen elkaar opnemen in een pub quiz over PNO, fiscale actualiteiten maar ook algemene feitjes.  Deze quiz zal uiteraard gepaard gaan met de nodige wijntjes en biertjes en plaatsvinden op de normale borrellocatie: De Poort. Aanmelding is niet nodig! 

View Event →
May
18
12:00 PM12:00

PNO-golftoernooi

Op deze zonnige vrijdag 18 mei 2018 zal ons jaarlijkse golftoernooi plaatsvinden. Voor deelname hoef je niet in het bezit te zijn van een Golfvaardigheidsbewijs. Zelfs als jij nog nooit een balletje geslagen hebt, ben je van harte welkom! Deze door Commissie Intern georganiseerde dag biedt de mogelijkheid om in contact te komen met toekomstige werkgevers. Met een kleine groep studenten en een afgevaardigde van een van de aanwezige organisaties zal je de holes aflopen. Dit alles zal voorafgegaan worden aan een lunch en worden afgesloten met een borrel. 

Schrijf je hier in!

View Event →
Apr
13
11:00 AM11:00

Bird & Bird eerste- en tweedejaarsevent

Dit jaar zal organiseert Bird & Bird een event speciaal voor eerste- en tweedejaars studenten.

Ontdek Bird & Bird geheel vrijblijvend en heb vooral een hele toffe dag door op informele wijze kennis te maken met het kantoor en haar advocaten.

Ben jij ook geïnteresseerd in wat Bird & Bird voor jou kan betekenen in een vroeger stadium van je studie, meld je hier aan!

View Event →
Apr
12
to Apr 13

Bedrijvendagborrel

De Bedrijvendagcommissie is gedurende het studiejaar hard bezig geweest met het organiseren van de jaarlijkse bedrijvendag. Voorgaande locaties van de Bedrijvendag waren het Louwman museum, Carré en het Tropen Instituut. Op deze borrelavond zal de commissie de locatie van de Bedrijvendag 2018 bekend maken. Ook dit jaar belooft het wederom een spectaculaire locatie te worden!

View Event →