Back to All Events

Decharge ALV Bestuur '16/'17


De grote vraag deze avond: krijgt het PNO-bestuur 2016 - 2017 een eervolle decharge? Hieraan voorafgaand zal de Kascommissie 2016 - 2017 het afgelopen bestuursjaar bespreken. 

Zie hier de agenda voor deze ALV en de notulen van de vorige ALV. 

Na de ALV zal er een borrel plaatsvinden en wordt de Lustrumalmanak 2016 - 2017 uitgereikt.

Earlier Event: December 21
Activiteit Commissie Intern
Later Event: January 25
Studiereis Kaapstad