Back to All Events

Nieuwjaarsborrel / Decharge


De eerste borrel van 2019! Na een korte algemene leden vergadering waarin het bestuur ‘17-’18 wordt gechargeerd, zullen we een borrel drinken op het nieuwe jaar. De ALV en borrel vinden plaats in Café Olivier (Hooigracht).

Agenda ALV 10/01/2019

  1. Opening

  2. Aanwezigheidslijst

  3. Agenda vaststellen

  4. Notulen van ALV 27 juni 2018 goedkeuren (link naar notulen)

  5. Kascommissie

  6. Decharge Bestuur 2017-2018

  7. Rondvraag

  8. Sluiting