Steenschuurbord.JPG

PECUNIA NON OLET

FISCAAL RECHTELIJK DISPUUT

 

Historie

Fiscaalrechtelijk dispuut Pecunia Non Olet is opgericht in het collegejaar 1966-1967. De geschiedenis van onze naam ontleent zich aan Titus Flavius Vespasianus, keizer van Rome van 69 tot 79. Het belangrijkste kenmerk van zijn regeerperiode was Vespasianus’ spaarzaamheid. Na de spilzieke grillen van met name Nero, Otho en Vitellius had het Romeinse rijk behoorlijk ingeteerd op haar middelen. Hij herstelde de financiën mede door de invoering van een urinebelasting. Deze belasting werd opgelegd aan eigenaren van publieke pispotten en latrines, waarin voorbijgangers urineerden en waarin buren hun pispot leegden. De eigenaren verkochten de opgevangen urine aan wasserijen en volders, die de substantie weer als grondstof konden gebruiken. Toen zijn zoon Titus opmerkte dat hij zo’n pisbelasting weerzinwekkend vond, duwde Vespasianus hem een munt onder de neus met de vraag ‘Stinkt dit?’. Daarop moest Titus wel ontkennend antwoorden. Hier vond de spreuk ‘pecunia non olet’ (geld stinkt niet) aldus zijn oorsprong.  

Bedrijvendag

De Bedrijvendag is een dag waarop ruim 100 studenten met ongeveer 20 kantoren kennismaken. De kantoren verzorgen workshops en er is een mogelijkheid voor persoonlijke gesprekken. Daarnaast wordt er voor een driegangen lunch gezorgd waarbij kantoren en studenten elkaar op een meer informele manier kunnen leren kennen. Tenslotte wordt de dag afgesloten met een borrel. De dag wordt door studenten ervaren als een perfecte manier om een eerste indruk te krijgen van de kantoren maar ook, door de wat oudere studenten, als een gelegenheid de spijkers met koppen te slaan en de volgende stap in de loopbaan vast te leggen. Het is een druk bezocht evenement dat elk lid van de vereniging in zijn studietijd wel minstens één keer bijwoont. Het is een van de hoogtepunten in het jaar van onze vereniging en brengt, de door ons geliefde, business en gezelligheid samen!

 

Borrels

De borrels zijn een (bijna) maandelijks terugkerend fenomeen waarbij onze aanstaande fiscalisten met elkaar op de maand proosten. Zij praten over studie, werkzaamheden, actualiteiten in de fiscaliteit en wie weet wat nog meer. Soms worden de borrels in directe samenwerking met een kantoor georganiseerd en worden er bijvoorbeeld wettenbundels uitgedeeld of wordt er een pub quiz gespeeld. Andere keren wordt de almanak uitgereikt, wordt de bestemming van de studiereis bekendgemaakt of wordt de inschrijving van de Bedrijvendag geopend. Iedere borrel kent dus zijn eigen thema en heeft zijn eigen charme. De borrels maken onze vereniging hecht en uniek en zorgen ervoor dat PNO’ers, naast de kantoorbezoeken en dergelijke, met elkaar in contact blijven. Op de borrels leren de PNO’ers elkaar op een andere manier kennen en worden connecties, maar zeker ook vriendschappen, voor het leven gemaakt. Dat is nog eens iets om op te proosten!